7 HUYỀN THOẠI VỀ PHÙ THỦY - WICCA VÀ PHÙ THỦY

7 huyền thoại về phù thủy{h1}
Editor Choice
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Nếu có một chủ đề thấm đẫm huyền thoại, thì đó là phù thủy. Tôi cũng không nói về những huyền thoại lịch sử, dù chúng rất hấp dẫn. Tôi đang nói về những quan niệm sai lầm xung quanh phù thủy ngày nay. Là một phù thủy, thật bực bội khi đọc đi đọc lại những điều vô nghĩa cũ. Vì vậy, đây là nỗ lực của tôi để làm sáng tỏ một số trong những huyền thoại sai lầm và đôi k