KHÔNG CHỐNG LẠI ĐIỀU GÌ NGOÀI MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ: KABBALAH THỰC TẾ - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

Không chống lại điều gì ngoài một điều gì đó: Kabbalah thực tế{h1}
Editor Choice
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Liên hệ với tác giả Sự phẫn nộ đã mất hết ý nghĩa. Những điều đáng khinh bỉ hoặc gây sốc hoặc cực đoan hiện đang phổ biến. D doublepeak đã trở thành ngôn ngữ của thế kỷ 21. Cuộc tấn công vào tâm lý của chúng ta, cảm giác hạnh phúc, hiểu biết về thế giới, thực tế của chúng ta là không ngừng. Trong chúng tôi, sự phẫn nộ của chúng tôi biến thành một sự phẫn nộ dữ dội đến mức nó không có tên