DẤU HIỆU CỦA PHÙ THỦY LÀ GÌ? - WICCA VÀ PHÙ THỦY

Dấu hiệu của phù thủy là gì?{h1}
Editor Choice
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Một dấu phù thủy xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau liên quan đến phù thủy và thực hành phù thủy. Các loại dấu phù thủy khác nhau là: Một dấu ấn trên cơ thể phù thủy Một khối u nhô lên hoặc nhô lên Dấu ấn của quỷ Một dấu hiệu hoặc biểu tượng để tránh phù thủy. Chúng ta sẽ xem xét các loại dấu phù thủy khác nhau, những gì chúng biểu thị và lý do tại sao