WITCHCRAFT: SPELL CỦA TÔI KHÔNG HOẠT ĐỘNG - ĐIỀU GÌ ĐÃ SAI? - WICCA VÀ PHÙ THỦY

Witchcraft: Spell của tôi không hoạt động - Điều gì đã sai?{h1}
Editor Choice
Con ma đỏ của Arizona
Con ma đỏ của Arizona
Một khiếu nại phổ biến từ các phù thủy mới bắt đầu là phép thuật của họ không hoạt động. Họ thề rằng họ đã làm theo hướng dẫn của bức thư, nhưng kết quả của họ thật đáng thất vọng khi nói ít nhất. Có một số lý do tại sao phép thuật không hoạt động và cách dễ dàng để đặt chúng đúng. Ý định Thường xuyên hơn không, đây là lý do số một tại sao một câu thần chú thất bại. Phù thủy mới phải rõ r