SHAPESHIFTING DRAGONS CỦA VĂN HÓA DÂN GIAN: BA CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - SỰ MÊ TÍN VÀ HUYỀN THOẠI

Shapeshifting Dragons của văn hóa dân gian: Ba câu chuyện tình yêu{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Ba câu chuyện về tình yêu xen kẽ (Rồng-người) Rồng đôi khi mang hình dạng con người và biến con người thành một chuyện tình lãng mạn. Rồng là những người yêu thích hào phóng và dịu dàng, tuy nhiên, như ba câu chuyện này minh họa, bạn phải giữ lời hứa. Thưởng thức ba câu chuyện về những con rồng biến hình và những người yêu thương