BIỂU TƯỢNG CON CÚ: CÓ NGHĨA LÀ GÌ KHI BẠN NHÌN THẤY MỘT CON CÚ? - HƯỚNG DẪN ĐỘNG VẬT

Biểu tượng con cú: Có nghĩa là gì khi bạn nhìn thấy một con cú?{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Con cú bí ẩn, xinh đẹp là một loài chim đáng để nghiên cứu. Nó bay trong đêm và có một khả năng kỳ lạ để bắt con mồi. Nhưng vì những con chim này là những con chim bay đêm, con người thường sợ chúng. Nhiều xã hội và văn hóa liên kết chúng với bóng tối, tiêu cực và bí ẩn trong khi những người khác liên kết chúng với sự khôn ngoan và lời tiên tri. Điều đó có nghĩa là gì khi bạn nhìn hoặc nghe một con cú? Nhìn thấy cú và kêu gọi có thể là một phước lành h