BẰNG CHỨNG VỀ CUỘC SỐNG SAU KHI CHẾT - NGƯỜI HUYỀN BÍ

Bằng chứng về cuộc sống sau khi chết{h1}
Editor Choice
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Liên hệ với tác giả Cuộc sống sau khi chết, bất cứ ai? Cách đây vài năm, CD Broad (1887-1971), một học giả Cambridge nghiêm khắc và có đầu óc nghiêm túc, đã gặp khó khăn khi kiểm tra cơ thể lớn bằng chứng liên quan đến khả năng sống sau khi chết. Anh ta kết luận rằng, nếu anh ta thấy mình vẫn còn tỉnh táo sau kh