ẢNH HƯỞNG CỦA SUY NGHĨ - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

Ảnh hưởng của suy nghĩ{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Khi chúng ta xem xét bản chất của cái gọi là thực tế của chúng ta, điều quan trọng là phải hiểu có lẽ khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống trong thế giới vật chất, và cuộc sống này thực sự xoay quanh điều gì; khía cạnh đó là suy nghĩ. Chúa Giêsu đã nói: "Như một người đàn ông nghĩ, anh ta cũng vậy". Điều