TÌM KIẾM VÀ LÀM VIỆC VỚI HƯỚNG DẪN VỀ LINH HỒN HOẶC ĐỘNG VẬT CỦA BẠN - HƯỚNG DẪN ĐỘNG VẬT

Tìm kiếm và làm việc với Hướng dẫn về Linh hồn hoặc Động vật của Bạn{h1}
Editor Choice
5 lựa chọn thay thế cho việc sử dụng cây xô thơm và khói để làm sạch và thanh lọc
5 lựa chọn thay thế cho việc sử dụng cây xô thơm và khói để làm sạch và thanh lọc
Hướng dẫn tinh thần người và động vật được xác định Hướng dẫn tinh thần là những thực thể phi vật chất tồn tại trong tinh thần và năng lượng rung động. Mặc dù chúng ta có thể có những người hướng dẫn thực hiện thành hình dạng con người hoặc hình dạng động vật để giúp chúng ta đôi khi, những người hướng dẫn tinh thần của chúng ta thường không được nhìn thấy ở dạng vật lý, có thể chạm vào hoặc như một vật chất. Ngay cả khi không được nhìn thấy hầu hết thời gian, chúng ta sẽ có thể thừa nhận sự hiện diện của họ chỉ đơn giản là cảm nhận năng lượng của họ xung