LÀ LUCID DREAMING ĐÁNG SỢ? MỘT CÁI NHÌN VỀ CƠN ÁC MỘNG LUCID VÀ TÊ LIỆT GIẤC NGỦ - NHỮNG GIẤC MƠ

Là Lucid Dreaming đáng sợ? Một cái nhìn về cơn ác mộng Lucid và tê liệt giấc ngủ{h1}
Editor Choice
Con ma đỏ của Arizona
Con ma đỏ của Arizona
Vì vậy, bạn đã nghe nói về giấc mơ sáng suốt và muốn thử. Các khả năng nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng bạn có thể quan tâm. Nó có sợ không? Câu trả lời đơn giản là không có. Trung bình, giấc mơ Lucid ít đáng sợ hơn so với giấc mơ thông thường. Trở nên sáng suốt có nghĩa là chúng ta biết chúng ta đang mơ, và điều này