VIDEO CỦA ROPEN NỔI LÊN, NHƯNG NÓ CÓ CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU GÌ KHÔNG? - TIỀN ĐIỆN TỬ

Video của Ropen nổi lên, nhưng nó có chứng minh được điều gì không?{h1}
Editor Choice
Cách tạo vườn phù thủy
Cách tạo vườn phù thủy
Liên hệ với tác giả Đó là mùa hè năm 2010 khi một người nặc danh gửi cho tôi một email liên quan đến một bài báo tôi đã viết về con khủng long bay hiện đại có tên là Ropen. Ropen là một huyền thoại non trẻ trên Internet. Các tài khoản về tầm nhìn của nó tăng sinh trên một số blog tập trung vào loại tiền điện tử đặc biệt này . Người có vẻ đồng ý với tôi rằng huyền thoại về ropen chỉ là một huyền thoại. Tuy nhiên, anh ấy