CÁCH SỬ DỤNG SWITCHWORDS - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

Cách sử dụng Switchwords



{h1}
Editor Choice
Cách tạo vườn phù thủy
Cách tạo vườn phù thủy
Mật khẩu là gì? Nhà trị liệu tâm lý Freud lần đầu tiên ghi nhận Switchwords. Ông cho rằng một số từ nhất định có sức mạnh để tiếp cận và thay đổi tiềm thức của chúng ta. Ý tưởng này đã được nắm bắt bởi doanh nhân, James T. Mangan, người đã viết cuốn sách Bí mật của cuộc sống hoàn hảo , mặc dù nó không bán chạy vào thời điểm đó. Công chúng đọc chưa sẵn sàng cho một khái niệm cấp tiến như vậy. Bây giờ chúng đã được in lại. Vậy, Switchwords