BESSIE, QUÁI VẬT HỒ ERIE: NESSIE CÓ ANH EM HỌ BẮC MỸ KHÔNG? - TIỀN ĐIỆN TỬ

Bessie, Quái vật hồ Erie: Nessie có anh em họ Bắc Mỹ không?{h1}
Editor Choice
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Liên hệ với tác giả Quái vật hồ Erie là gì? Chúng ta đều đã nghe những câu chuyện về Nessie, Quái vật hồ Loch Ness sống ở hồ Loch Ness ở Cao nguyên Scotland. Nhưng bạn có biết rằng đã có báo cáo về việc nhìn thấy một loại tiền điện tử tương tự ở hồ Erie? Quái vật hồ Erie, được người dân địa phương Ohio và Michigan gọi là Bessie hoặc