LINH HỒN VÀ ĐỘNG VẬT: TOTEMS, GIA ĐÌNH VÀ ĐỘNG VẬT SỨC MẠNH - HƯỚNG DẪN ĐỘNG VẬT

Linh hồn và Động vật: Totems, Gia đình và Động vật Sức mạnh{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Động vật có xu hướng hòa hợp với thế giới linh hồn hơn con người. Trong thực tế, động vật có xu hướng đồng điệu với chúng ta hơn chúng ta! Điều này rất có thể là do họ thiếu lý trí của chúng ta hoặc vì họ đơn giản hơn chúng ta và vì vậy chấp nhận thế giới tinh thần dễ dàng hơn. Dù bằng cách nào, có một con vật trong nhà của bạn có thể giúp cảnh báo bạn về bất kỳ tinh thần dân cư