CUỘC SỐNG TRONG THẾ GIỚI TÂM LINH - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

Cuộc sống trong thế giới tâm linh{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Có nhiều khái niệm liên quan đến những gì chúng ta có thể phải đối mặt khi chúng ta chết và (có lẽ) để lại cơ thể vật lý của chúng ta phía sau và bước vào 'thế giới tiếp theo'. Tất nhiên, có những khái niệm tôn giáo về cuộc sống sau khi chết; người tốt lên thiên đàng, người xấu đi xuống địa ngục và người không đặc biệt tốt cũng không xấu có thể đi đến một loại trạng thái luyện ngục nào đó. Người tôn giáo có ý tưởng rằng bằng cách nào đó, một Thiên Chúa yêu thương giam hãm điều xấu với Địa ngục vĩnh cửu và điều tốt, đó là các tín