5 LỰA CHỌN THAY THẾ CHO VIỆC SỬ DỤNG CÂY XÔ THƠM VÀ KHÓI ĐỂ LÀM SẠCH VÀ THANH LỌC - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

5 lựa chọn thay thế cho việc sử dụng cây xô thơm và khói để làm sạch và thanh lọc{h1}
Editor Choice
Con ma đỏ của Arizona
Con ma đỏ của Arizona
Hầu hết các nghi thức thanh tẩy liên quan đến việc đốt cây xô thơm và sử dụng khói của nó để làm sạch. Tuy nhiên, có nhiều lý do tại sao nó có thể không hoạt động để ai đó đốt cây xô thơm như một hình thức làm sạch và thanh lọc. Có lẽ ngọn lửa hoặc khói không được phép ở nơi bạn sống, hoặc có thể bạn h