LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỄ DÀNG THỂ HIỆN MONG MUỐN CỦA BẠN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG KỸ THUẬT GODDARD CỦA NEVILLE - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

Làm thế nào để dễ dàng thể hiện mong muốn của bạn bằng cách sử dụng Kỹ thuật Goddard của Neville{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Những gì bạn muốn, khi bạn cầu nguyện, hãy tin rằng bạn sẽ nhận được chúng, và bạn sẽ có chúng. - Mác 11:24 Có một sức mạnh bao vây thế giới này nơi chúng ta đang sống, và tôi cho rằng sức mạnh này là của chúng ta để sử dụng như chúng ta mong muốn và luôn luôn có. Vấn đề là, chúng ta có điều này, và vì nó, chúng ta đang sống một cuộc sống chứa đầy nỗ