NHỮNG GIẤC MƠ VỀ BỆNH VIỆN CÓ Ý NGHĨA GÌ? - NHỮNG GIẤC MƠ

Những giấc mơ về bệnh viện có ý nghĩa gì?{h1}
Editor Choice
Mặt tối của Ma Kết: Tự mãn, vụng về, tự phụ, kiểm soát
Mặt tối của Ma Kết: Tự mãn, vụng về, tự phụ, kiểm soát
Liên hệ với tác giả Trong thế giới thức giấc, tất cả chúng ta sẽ sớm thấy mình ở trong bệnh viện. Cho dù chúng tôi ở đó với tư cách là bệnh nhân hay chỉ đến thăm những người đang ở đó, thực tế không có cách nào để tránh một chuyến đi đến bệnh viện trong cuộc sống thức giấc của chúng tôi. Những nơi là một phần chung của trải nghiệm của con người cũng kết thúc như những địa phương mơ ước