THE LADY IN RED OF THE SANDUSKY MALL: HAUNTINGS OF ERIE COUNTY, OHIO - NGƯỜI HUYỀN BÍ

The Lady in Red of the Sandusky Mall: Hauntings of Erie County, Ohio{h1}
Editor Choice
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Bằng chứng rằng Quỷ là có thật
Liên hệ với tác giả Là trung tâm mua sắm Sandusky bị ám ảnh? Cổng Point không phải là nơi duy nhất ở Sandusky, Ohio được đồn đại là bị ám ảnh bởi Trung tâm thương mại Sandusky là một trong số ít các địa điểm bị ma ám khác trong thành phố. Mặc dù trung tâm mua sắm này nhỏ và dường như không đáng kể, nhưng có