SHIVA: KHÁM PHÁ VÀ SỬ DỤNG PHÉP THUẬT CỦA CHÚA HINDU TRONG THỰC HÀNH CỦA BẠN - WICCA VÀ PHÙ THỦY

Shiva: Khám phá và sử dụng phép thuật của Chúa Hindu trong thực hành của bạn{h1}
Editor Choice
Con ma đỏ của Arizona
Con ma đỏ của Arizona
Shiva, cũng được đánh vần là Śiva và iwa, có nghĩa là "Người tốt lành" trong tiếng Phạn. Ông là một trong những vị thần chính của Ấn Độ giáo, người mà người Shaivites tôn thờ như vị thần tối cao. Shiva là vị thần thứ ba trong bộ ba người Hindu. Triumvirate bao gồm ba vị thần chịu trách nhiệm cho việc tạo ra, bảo tr