5 BỘ BÀI TAROT TỐT NHẤT CỦA TÔI - BÓI TOÁN & BÓI TOÁN

5 bộ bài Tarot tốt nhất của tôi{h1}
Editor Choice
Arcanum: Trong Liên minh thiêng liêng của Arcana
Arcanum: Trong Liên minh thiêng liêng của Arcana
Bạn có phải là người nghiện tarot? Ở lần đếm cuối cùng tôi có hơn 50 bộ bài tarot. Tuy nhiên, tôi hầu như không bao giờ đọc bài với hầu hết trong số họ. Đôi khi tôi đưa họ ra ngoài để chơi, nhưng chủ yếu tôi chỉ đọc một vài bộ bài. Tôi thấy rằng tôi phải mất một thời gian để kết nối với một cỗ bài - và đó l