LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THUYẾT VỀ CÔNG VIÊN MA MILL MILL CỦA BAKERSFIELD - NGƯỜI HUYỀN BÍ

Lịch sử và Truyền thuyết về Công viên ma Mill Mill của Bakersfield{h1}
Editor Choice
Bạn có thể mơ ước mỗi đêm?
Bạn có thể mơ ước mỗi đêm?
Liên hệ với tác giả Người phụ nữ mặc đồ trắng ở công viên Mill Creek Chà, có lẽ bạn đã nghe những câu chuyện về một người phụ nữ mặc đồ trắng. Mỗi cộng đồng và văn hóa đều có một số biến thể của câu chuyện này, vì vậy Bakersfield cũng không khác. Theo các tài khoản được báo cáo tại địa phương, hồn ma của Mill Creek Park là của một ngư