GIẢI THÍCH SIÊU NHIÊN CHO HIỆN TƯỢNG MOTHMAN - TIỀN ĐIỆN TỬ

Giải thích siêu nhiên cho Hiện tượng Mothman{h1}
Editor Choice
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Liên hệ với tác giả Mothman là gì? Mothman là một trong những loại tiền điện tử nổi tiếng nhất ở Bắc Mỹ. Sinh vật crytozoological này lần đầu tiên nổi tiếng sau khi nhiều cư dân của thị trấn nhỏ Point Pleasant, West Virginia lần đầu tiên bắt gặp nó vào giữa những năm 1960. Mothman thường được mô tả là một sinh vật lớn, có cánh, cao hơn sáu feet, vớ