NHỮNG HUYỀN THOẠI XUNG QUANH TÌNH TRẠNG TÊ LIỆT KHI NGỦ: GIẢI THÍCH HUYỀN BÍ CHO MỘT HIỆN TƯỢNG BÌNH THƯỜNG - NGƯỜI HUYỀN BÍ

Những huyền thoại xung quanh tình trạng tê liệt khi ngủ: Giải thích huyền bí cho một hiện tượng bình thường{h1}
Editor Choice
Con ma đỏ của Arizona
Con ma đỏ của Arizona
Liên hệ với tác giả Ngủ tê liệt: Bình thường hay huyền bí? Trước khi khoa học y học hiện đại tìm ra nguyên nhân gây tê liệt giấc ngủ, nhiều nền văn hóa trên thế giới đã tạo ra những lời giải thích phi thường để giải thích hiện tượng bình thường này. Bởi vì nhiều người gặp ảo giác thị giác hoặc thính giác trong khi tê liệt giấc ngủ