LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIỂU HIỆN VỚI NGHI THỨC TRĂNG VÀ TRĂNG TRÒN - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

Làm thế nào để biểu hiện với nghi thức trăng và trăng tròn{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Sử dụng đối diện để thu hút Sử dụng Mặt trăng mới và Trăng tròn kết hợp với nhau là một trong những cách yêu thích của tôi để thể hiện. Mặt trăng mới là tất cả về sự khởi đầu mới và yêu cầu những gì bạn muốn thể hiện. Trăng tròn là tất cả về hoàn thành, phát hành và loại bỏ những gì không còn làm việc cho bạ