PHÉP THUẬT HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TRONG PHÙ THỦY - WICCA VÀ PHÙ THỦY

Phép thuật hoạt động như thế nào trong Phù thủy{h1}
Editor Choice
Con ma đỏ của Arizona
Con ma đỏ của Arizona
Ma thuật là gì và tại sao bạn lại đánh vần nó như vậy? Về bản chất, magick là một quá trình tạo ra sự thay đổi. Và các phù thủy có xu hướng đánh vần nó bằng một chữ 'k' để phân biệt nó với ma thuật sân khấu, liên quan đến sự sai lệch của bàn tay và khán giả. Real magick là không có gì như vậy. Tôi là phù thủy. Và tôi biết phép thuật là có th