GIỚI THIỆU VỀ PHONG THỦY - THỜI ĐẠI MỚI VÀ SIÊU HÌNH HỌC

Giới thiệu về Phong thủy{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Phong thủy truyền thống được cho là có từ hơn 6000 năm trước các triều đại Trung Quốc cổ đại. Việc thực hành Phong thủy có thể được coi là nghệ thuật sắp đặt và được sử dụng để giúp thu hút năng lượng tích cực vào một tòa nhà, phòng hoặc khu vực. Trong tiếng Anh, các từ 'Feng' và `shui 'lần lượt dịch thành' gió 'và'