CUNG HOÀNG ĐẠO TRUNG QUỐC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? - CHIÊM TINH

Cung hoàng đạo Trung Quốc hoạt động như thế nào?{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Tử vi và cung hoàng đạo Trung Quốc Cung hoàng đạo Trung Quốc bao gồm mười hai dấu hiệu động vật (năm bạn sinh ra), năm yếu tố (phụ thuộc vào năm nào) và mười hai dấu hiệu tăng hoặc tăng. Đây là dựa trên thời gian bạn được sinh ra. Niềm tin là có một lực lượng cuộc sống trên trái đất này (được gọi là qi hoặ