PHÙ THỦY CÓ ÁC KHÔNG? - WICCA VÀ PHÙ THỦY

Phù thủy có ác không?{h1}
Editor Choice
Cách tạo vườn phù thủy
Cách tạo vườn phù thủy
Là phù thủy độc ác? Phù thủy được hỏi những câu hỏi này tất cả các thời gian. Là phù thủy xấu xa? Có một điều như một phù thủy ác? Ồ không. Nhưng có lẽ là có. Điều cần nhớ là phù thủy, mặc dù có một số tuyên bố ngược lại, là con người. Và con người đến trong tất cả các hương vị, bao gồm cả những thứ khá khó tin. Vì vậy, đ