HỘI "47" - BÓI TOÁN & BÓI TOÁN


{h1}
Editor Choice
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Câu chuyện có thật về ma ám: Vùng đất hư hỏng
Liên hệ với tác giả Số yêu thích: 47 Số yêu thích của tôi là 47. Nó đã từng là từ khi tôi còn là một cậu bé. Trong khi tất cả những đứa trẻ khác đang chăn gia súc khoảng 7, 13, 21, v.v; Tôi biết của tôi là 47. Thời gian yêu thích của tôi là 3:47 và 7:47. Tôi thấy 47 trên đồng hồ kỹ thuật số chiếm phần lớn thời gian tôi n