HỒ SƠ CHIÊM TINH CỦA DONALD TRUMP - CHIÊM TINH

Hồ sơ chiêm tinh của Donald Trump{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Tổng thống Donald J. Trump Chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump Donald J. Trump là ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016. Anh ta nổi lên như một người chạy trước khi anh ta đánh bại, vượt qua và vượt qua mười bảy ứng cử viên khác, trong một bộ phim truyền hình nhanh hơn và mê hoặc hơn một mùa của Survivor. Trump không có kinh nghiệm chính trị nào cả, và bằng cách nào đó đã biến điều này thành một điểm cộng